Úvod – kto sme

Spoločnosť DIVERSIS, s.r.o. je mladá dynamicky rozvijajúca sa spoločnosť, v ktorej pracujú ľudia s dlhodobými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti. Spoločnosť DIVERSIS, s.r.o. svoju činnosť zameriava na poskytovanie odborných služieb a poradenstva v oblastiach bezpečnosti pri ochrane osobných údajov.

 

Ponúkané služby

 • Poradenská činnosť pri spracovaní bezpečnostných projektov
 • Vyhodnotenie (analýza) bezpečnostných rizík
 • Vypracovanie bezpečnostných projektov na mieru pre fyzické a právnické osoby
 • Vykonávanie školenia oprávnených zamestnancov (spoločnosť DIVERSIS disponuje vlastným školiaco – rekreačným strediskom)
 • Spracovanie smerníc a postupov pre ochranu informačných systémov
 • Vykonávanie inštalácií, údržby a opráv počítačov a počítačových sietí
 • Vykonávanie antivírusovej ochrany, zálohovania a archivácie údajov


  Spolupráca

  Spoločnosť DIVERSIS, s.r.o. pri vyhodnocovaní bezpečnostných rizík úzko spolupracuje s detektívnou službou spoločnosti Pal. Van., s.r.o., ktorá svoju činnosť zameriava na:
  1. hľadanie osoby,
  2. hľadanie majetku,
  3. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  4. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  5. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  6. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.